ICS 01.040.31; 01.080.40; 31.260

ČSN

EN ISO 11145

 

19 2000

Září 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Optika a fotonika – Lasery a laserová zařízení – Slovník a značky

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 11145 (19 2000) z října 2016.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.