ICS 01.040.31; 01.075; 31.260

ČSN

EN ISO 11145 

19 2000

Říjen 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Optika a fotonika – Lasery a laserová zařízení – Slovník a značky

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 11145 (19 2000) z července 2009.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.