ICS 91.060.50                                                                                                                                                         ČSN

                                                                                                                                                                                            EN 12365-4

 

                                                                                                                                                                                            16 6020

 

                                                                                                                                                                                            Březen 2004

 

 

 

 

 

 

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

 

 

 

 

 

 

 

Stavební kování - Ploché těsnění a těsnění proti povětrnosti

pro okna, dveře, okenice a lehké obvodové pláště -

Část 4: Zkušební metoda zotavení po dlouhodobém průhybu (stlačení)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány

a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.