ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

MDT 683.35/.37

Srpen 1992

STAVEBNÍ KOVÁNÍ
Základní ustanovení

ČSN 16 6011


 

 

 

Fittings for building purposes. Basic regulations.

Quincaillerie de batiment. Caractéristiques générales.

Baubeschläge. Allgemeine Bedingungen

 

Předmluva

 

Citované normy

 

ČSN 01 0254 Statistická přejímka srovnáváním

ČSN 01 0258 Statistická přejímka měřením

ČSN 01 4250 Mezní úchylky netolerovaných rozměrů kovových součástí zhotovených tvářením bez ohřevu

ČSN 01 4260 Základní pravidla zaměnitelnosti. Tolerance polohy os děr pro spojovací součásti

ČSN 02 1022 Kuželové zahloubení pro šrouby se zápustnou hlavou

ČSN 02 1023 Kuželové osazené zahloubení pro šrouby se zápustnou hlavou

ČSN 02 1024 Válcové zahloubení pro šrouby s válcovou hlavou

ČSN 03 8203 Klasifikace korozní agresivity atmosféry

ČSN 03 8511 Ochrana proti korozi. Elektrolyticky vyloučené povlaky zinku

ČSN 03 8513 Ochrana proti korozi. Elektrolyticky vyloučené povlaky nikl-chrom a měď-nikl-chrom

ČSN 03 8514 Ochrana proti korozi. Elektrolyticky vyloučené povlaky nikl a měď-nikl

ČSN 42 1430 Odlitky z hliníku a slitin hliníku. Technické dodací předpisy

ČSN 64 0006 Tolerance a mezní úchylky rozměrů pro tvářené výrobky z plastů

ČSN 64 0011 Výrobky z plastických hmot. Technické dodací předpisy

ČSN 64 0090 Skladování výrobků z plastů

ČSN 67 3075 Stanovení povrchové tvrdosti nátěrového filmu tužkami

ČSN 67 3085 Přilnavost nátěru. Stanovení přilnavosti nátěrů mřížkovou metodou

 

Další souvisící normy

 

ČSN 01 4265 Toleranční pole součástí z plastů

ČSN 03 8156 Ochrana proti korozi. Kovové a nekovové anorganické povlaky. Destruktivní metody měření tloušťky

ČSN 03 8157 Ochrana proti korozi. Kovové a nekovové povlaky. Nedestruktivní metody měření tloušťky. Všeobecné požadavky

ČSN 16 6110 Stavební kování. Kování pro otevírání a sklápění okenních křídel. Technické předpisy

 

Nahrazení předchozí normy

 

Tato norma nahrazuje ČSN 16 6011 Stavební kování. Základní ustanovení z 29. 12. 1971.

Norma byla celkově aktualizována, doplněna o nové souvisící normy, byl změněn požadavek na povrchové úpravy. Byly zrevidovány požadavky na provedení a funkci a změněno prověřování dodávky.

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: RQQ/stavební kování (budovy), ABL/technické podmínky

 

Federální úřad pro normalizaci a měření
25284


Strana 2

Vypracování normy

 

Zpracovatel: Výzkumný ústav strojírenského spotřebního zboží, Praha, IČO 010 529, Ing. Jaroslav Janeba

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření, Praha, Ing. Alexandra Menzelová

 

1 Předmět normy

 

Tato norma je určena pro výrobu, zkoušení a dodávání výrobků stavebního kování včetně kování bezpečnostního. Nevztahuje se na kování určené pro kompletaci s kovovými okny a dveřmi.

 -- Vynechaný text --