ICS 27.080; 91.140.30

ČSN

EN 14511-4 

14 3010

Leden 2014 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru – Část 4: Požadavky

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14511-4 (14 3010) z dubna 2012.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.