ICS 17.140.20; 27.080; 91.140.30

ČSN

EN 12102 

14 3019

Leden 2014 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla
a odvlhčovače s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání
a chlazení prostoru – Měření hluku přenášeného vzduchem –
Stanovení hladiny akustického výkonu

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12102 (14 3019) z ledna 2009.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.