ICS 27.080; 91.140.30

ČSN

EN 14825 

14 3011

Listopad 2012 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru – Zkoušení a klasifikace za podmínek částečného zatížení a výpočet
při sezonním nasazení

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN CEN/TS 14825 (14 3011) z května 2005.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.