ICS 23.040.99; 71.100.45

ČSN

EN 14624 

14 2016

Červenec 2012 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Výkonnosti mobilních detektorů úniku halogenovaných chladiv
a jejich přítomnosti v ovzduší místnosti

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14624 (14 2016) z října 2005.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.