ICS 17.140.20; 91.140.30

ČSN

EN 12102 

14 3019

Leden 2009 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla
a odvlhčovače s elekricky poháněnými kompresory pro ohřívání
a chlazení prostoru – Měření hluku přenášeného vzduchem – Stanovení hladiny akustického výkonu

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.