ICS 01.040.23; 01.040.27; 23.120; 27.080                                                                                        ČSN

                                                                                                                                                                            CEN/TS 14825

 

                                                                                                                                                                            14 3011

 

                                                                                                                                                                            Květen 2005

 

 

 

 

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

 

 

 

 

 

Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin
a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory

pro ohřívání a chlazení prostoru –
Zkoušení a klasifikace za podmínek částečného zatížení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány

a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.