ICS 27.080; 27.200

ČSN

EN 378-4+A1

 

14 0647

Březen 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní
a environmentální požadavky –
Část 4: Provoz, údržba, oprava a rekuperace

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 378-4 (14 0647) z října 2017.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.