ICS 27.080; 27.200

ČSN

EN ISO 14903

 

14 2013

Říjen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla –
Kvalifikace těsnosti součástí a spojů

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 16084 (14 2013) ze září 2011.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.