ICS 23.140; 27.200

ČSN

EN 13771-2

 

14 0615

Březen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Kompresory a kondenzační jednotky pro chlazení –
Měření výkonnosti a zkušební metody –
Část 2: Kondenzační jednotky

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13771-2 (14 0615) z dubna 2008.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.