ICS 27.080; 91.140.30

ČSN

EN 14825 

14 3011

Září 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru – Zkoušení a hodnocení při podmínkách s částečným zatížením a výpočet sezonní výkonnosti

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14825 (14 3011) z května 2014.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.