ICS 23.040.01

ČSN

EN 13480-5 

13 0020

Listopad 2012 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Kovová průmyslová potrubí –
Část 5: Kontrola a zkoušení

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13480-5 (13 0020) z listopadu 2003.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.