ICS 23.060.10

ČSN

EN 558+A1 

13 3031

Květen 2012 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Průmyslové armatury – Stavební délky FTF a CTF kovových armatur
pro použití v potrubních systémech spojovaných přírubami –
Armatury označované PN a Class

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 558 (13 3031) ze září 2008.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.