ICS 23.060.01

ČSN

EN 12266-2 

13 3003

Květen 2012 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Průmyslové armatury – Zkoušení kovových armatur –
Část 2: Zkoušky, postupy zkoušek a přejímací kritéria –
Doplňující požadavky

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12266-2 (13 3003) z června 2003.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.