ICS 23.060.01                                                                                                                                     ČSN

                                                                                                                                                                            EN ISO 10497

 

                                                                                                                                                                            13 3006

 

                                                                                                                                                                            Únor 2005

 

 

 

 

 

 

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zkoušení armatur – Požadavky na typové zkoušení zápalnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány

a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.