ICS 13.240                                                                                                                                          ČSN

                                                                                                                                                                            EN ISO 4126-7

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   13 4310

 

                                                                                                                                                                            Srpen 2004

 

 

 

 

 

 

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

 

 

 

 

 

 

 

                                     Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku –
Část 7: Všeobecné údaje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány

a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.