ICS 23.040.10; 23.040.40; 25.220.60

ČSN

EN 14901-2

 

13 2080

Červen 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství – Požadavky a zkušební metody pro organické povlaky tvarovek a příslušenství z tvárné litiny – Část 2: Polyolefinový povlak modifikovaný termoplastickou kyselinou (TMPO)

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.