ICS 23.060.01

ČSN

EN 12516- 4+A1

 

13 3011

Březen 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Průmyslové armatury – Pevnostní návrh pláště –
Část 4: Metoda výpočtu těles armatur zhotovených z kovových materiálů jiných než ocel

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12516-4 (13 3011) ze srpna 2015.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.