ICS 23.060.01

ČSN

EN 16668+A1

 

13 3008

Říjen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Průmyslové armatury – Požadavky a zkoušení kovových armatur
jako tlakové výstroje

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 16668 (13 3008) z listopadu 2016.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.