ICS 23.040.01

ČSN

EN 13480-3

 

13 0020

Únor 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Kovová průmyslová potrubí –
Část 3: Konstrukce a výpočet

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13480-3 (13 0020) z listopadu 2013.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.