ICS 23.060.01

ČSN

EN ISO 5211

 

13 3091

Listopad 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Průmyslové armatury – Připojení částečně otočných pohonů

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 5211 (13 3091) z října 2001.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.