ICS 23.060.01

ČSN

EN ISO 5210

 

13 3090

Listopad 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Průmyslové armatury – Připojení víceotáčkových pohonů k armaturám

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 5210 (13 3090) z dubna 1998.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.