ICS 91.140.80

ČSN

EN 1253-5

 

13 6366

Srpen 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Podlahové vpusti a střešní vtoky –
Část 5: Uzávěrka proti lehkým kapalinám

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1253-5 (13 6366) z dubna 2005.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.