ICS 23.060.01

ČSN

EN ISO 28921-1

 

13 3045

Srpen 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Průmyslové armatury – Uzavírací armatury pro aplikace
při nízkých teplotách –
Část 1: Konstrukce, výroba a výrobní zkoušky

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se spolu s ČSN EN ISO 28921-2 (13 3045) z července 2017
nahrazuje ČSN EN 12567 (13 3045) z ledna 2002.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.