ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 621.643.2:003.6

27.8.1990

OZNAČOVÁNÍ POTRUBÍ PODLE PROVOZNÍ TEKUTINY

ČSN 13 0072


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Identification of pipes conveyeing fluid in liquid or gaseous condition

 

Tato norma platí pro označování potrubí ve všech odvětvích národního hospodářství a je závazná pro projekci a novou výstavbu zahajovanou po dni nabytí její účinnosti. Norma není závazná pro rekonstrukce a dostavby. Pro označování plynovodů platí ČSN 38 6441.

 

I. VŠEOBECNĚ

 

1. Způsob označování musí být určen v projektové dokumentaci.

 

2. Potrubí určené pro požární ochranu se opatří na celém povrchu červeným nátěrem, nebo se označí červenými pruhy v barvě podle ČSN 01 8010, obr.3. Toto barevné označení musí být vždy doplněno podle části III

3. Potrubí s tlakovou pitnou vodou se označuje pruhem v barvě „modrá" podle ČSN 01 8010.

 

4. Vrchní ohranní nátěr potrubí se volí v barvách pastelových, zpravidla v odstínu šedém.

 

5. Potrubí (včetně izolace) se v provozu označuje kombinací způsobů, uvedených v částech II. až IV. s ohledem na počet druhů provozních tekutin a doplňující podnikové předpisy.

 

6. V provozu musí být označení jednoznačné a viditelné z místa lokální obsluhy zařízení, armatur apod.


Nahrazuje ČSN 13 0072
z 31.7.1968, ČSN 13 0073 z 5.4.1961 a ČSN 13 0074 z 31.7.1968

Účinnost od:
1.8.1991

32603-- Vynechaný text --