ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 621.646.4::531,787

Schválena: 11.10.1989

TLAKOMĚROVÉ KOHOUTY,
VENTILY A DALŠÍ SOUČÁSTI
TLAKOMĚROVÝCH PŘÍPOJEK
Technické předpisy

ČSN 13 7501

JK 422 1
JK 422 3
JK 422 7

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Pressure gauge cocks and valves and parts of pressure gauge connections. Technical regulations

 

Tato norma platí pro tlakoměrové kohouty, ventily, přípojky, přesuvné matice a vsuvky pro tlakoměrové přípojky, nástavce k přivaření pro tlakoměrové přípojky, tlakoměrové kondenzační smyčky a ploché těsnění pro tlakoměrové přípojky.

Zpřesňuje a doplňuje technické předpisy pro armatury průmyslové podle ČSN 13 3060 pro tento druh armatur.

 

I. VŠEOBECNĚ

 

Použití

 

1. Tlakoměrové kohouty a ventily jsou ručně ovládané orgány uzavírající průtok provozní tekutiny. Nejsou způsobilé k regulaci a slouží pro úplné otevření nebo uzavření průtoku.

Tlakoměrové kondenzační smyčky teplotně oddělují provozní tekutinu od tlakoměrů.

Ostatní součásti tlakoměrových přípojek jsou určeny k připojení tlakoměrů, ventilů, kohoutů a smyček na tlakové zařízení.

 

2. Nejvyšší pracovní teploty jsou uvedeny v příslušných rozměrových normách. Nejvyšší pracovní přetlaky pro přípustné pracovní teploty v závislosti na jmenovitém tlaku PN určuje ČSN 13 0010.

Pro kohouty a ventily je nutno vycházet z materiálu tělesa.

Pro materiály, které nejsou uvedeny v ČSN 13 0010, je nutno stanovit hodnoty nejvyššího pracovního přetlaku podle čl. 22 téže normy.

 

Objednávání

 

3. Pro objednávání kohoutů, ventilů a dalších součástí přípojek platí ČSN 13 3060 část 1.

 

II. TECHNICKÉ POŽADAVKY

 

Provedení

 

4. Pro připojovací rozměry kohoutů, ventilů a smyček platí následující údaje:


Nahrazuje: ČSN 13 7500, ČSN 13 7501 a ČSN 13 7502
z 15.8.1973

Účinnost od:
1.1.1991

25174-- Vynechaný text --