ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 621.646

Schválena: 4.8.1981

Armatury průmyslové
NÁZVOSLOVÍ PRŮMYSLOVÝCH ARMATUR

ČSN 13 3000*

JK 422

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Glossary of terms for industrial valves

 

V této normě jsou zapracovány údaje se ST SEV 1572-79 Armatury průmyslové. Názvy a definice.

 

Překlad ST SEV 1572-79 byl vydán tiskem.Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které tuto normu RVHP schválili, se používá (v odvolávkách, citacích a odkazech) přímo norma RVHP.

Ustanovení souhlasná s normou RVHP jsou po straně označena čarou.

Tato norma platí pro průmyslové armatury a stanoví názvy a definice základních pojmů a druhů průmyslových armatur.

Norma určuje české a slovenské názvy pro používání v technických normách, v odborné literatuře, ve výrobní, technické a obchodní dokumentaci, v učebnicích, číselnících a v hospodářském styku. Pro názornost je doplněna zjednodušenými vyobrazeními, jež jsou pro výrobu nezávazná.

S použitím jednotlivých názvů uvedených v této normě se dovoluje tvořit názvy kombinované.

Vymezení základních pojmů a druhů průmyslových armatur je informativně doplněno odpovídajícími názvy ruskými (r.), anglickými (a.) a německými (n.).Účinnost od:
1.1.1983

25083-- Vynechaný text --