ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 621.643

Schválena: 14.3.1991

Potrubí
MATERIÁL PRO NORMALIZOVANÉ SOUČÁSTI
POTRUBÍ

ČSN 13 0300

JK 423

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Pipe lines

Materials for standardized components

of pipelines

 

Tato norma stanoví výběr jakostí ocelí pro normalizované součásti potrubí uvedené v této normě.

Tato norma není závazná podle § 3 zákona č. 96/1964 Sb., o technické normalizaci.*)

Výběr materiálů neplatí pro součásti potrubí jaderné techniky.

Nevylučuje se případné použití jiných vhodných materiálů stejné nebo lepší jakosti, s nimiž má výrobce potrubí dobré výrobní i provozní zkušenosti a které vyhovují účelu použití.

Tuto normu se doporučuje obdobně použít i pro volbu materiálů k výrobě nenormalizovaných součástí potrubí.

 

_______________

*) 1. Závaznost ustanovení normy může být stanovena jiným právním předpisem.

2. Podmínkou pro uvedení údaje o dosažení shody s normou je splnění všech normativních požadavků normy.


Nahrazuje ČSN 13 0300
z 16.12.1982

Účinnost od:
1.2.1992

25028-- Vynechaný text --