ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 658.382.3
696.43.001.33

Schválena 25.4.1983

Bezpečnostní technika
POTRUBÍ PRO PÁRU A HORKOU VODU
Všeobecné požadavky na projektování

ČSN 13 0101*
ST SEV 2075-80

JK 423

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Safety technique

Steam and hot water piping

General requiremens refering to designing

 

Touto normou se zavádí ST SEV 2075-80 Potrubí pro páru a horkou vodu. Všeobecné požadavky na projektování (viz str. 3 až 7) jako čs. státní norma.

 

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily (viz str. 7), se používá (v odvolávkách, citacích a odkazech) přímo norma RVHP.

 

DODATEK

 

Souvisící normy, které tuto normu doplňují:

ČSN 13 0100      Bezpečnostní technika. Potrubí pro páru a horkou vodu. Klasifikace - Kategorie

ČSN 13 0102      Bezpečnostní technika. Potrubí pro páru a horkou vodu. Požadavky na výrobu a montáž

ČSN 13 0104      Bezpečnostní technika. Potrubí pro páru a horkou vodu. Dokumentace

ON 13 0105       Směrnice pro projektovou a konstrukční dokumentaci

ON 13 0106       Konstrukce a výroba potrubí. Technické předpisy

ON 13 0107       Směrnice pro montáž potrubí

ČSN 13 0108      Provoz a údržba potrubí. Technické předpisy

 

Vypracování normy

 

Schválení ST SEV 2075-80 doporučilo federální ministerstvo hutnictví a těžkého strojírenství.

Zpracovatel a oborové normalizační středisko: První brněnská strojírna, koncernový podnik, Brno - Lubomír Böhm, Ladislav Barták

Pracovník Úřadu pro normalizaci a měření: Vojtěch HolubÚčinnost od:
1.1.1984

25026-- Vynechaný text --