ICS 91.140.30                                                                                                                                                     ČSN

                                                                                                                                                                            EN 14134

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   12 7011

 

                                                                                                                                                                            Srpen 2004

 

 

 

 

 

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

 

 

 

 

 

 

 

 

Větrání budov –
Výkonová zkouška a kontroly zástavby bytových větracích systémů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány

a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.