ICS 91.120.10

ČSN

EN ISO 52127-1

 

12 0556

Říjen 2021

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Energetická náročnost budov – Systém správy budovy –
Část 1: Modul M10-12

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 16947-1 (12 0556) z listopadu 2017.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2021
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.