ICS 91.140.30

ČSN

EN 13053

 

12 7005

Červen 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Větrání budov – Vzduchotechnické manipulační jednotky –
Hodnocení a provedení jednotek, prvků a částí

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13053+A1 (12 7005) z prosince 2011.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.