ICS 23.120

ČSN

EN ISO 12759-4

 

12 2004

Červen 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Ventilátory – Klasifikace účinnosti ventilátorů –
Část 4: Ventilátory pracující při maximálních provozních otáčkách

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 12759 (12 2004) z ledna 2016.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.