ICS 91.140.30

ČSN

EN 14134

 

12 7011

Září 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Větrání budov – Výkonová zkouška a kontroly zástavby
bytových větracích systémů

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14134 (12 7011) ze srpna 2004.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.