ICS 91.120.10; 91.140.30

ČSN

EN 16798-15

 

12 7027

Prosinec 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Energetická náročnost budov – Větrání budov –
Část 15: Výpočet chladicích systémů (Modul M4-7) – Akumulace

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.