ICS 27.060.30; 91.140.10

ČSN

EN 15502-2-2 

07 5316

Květen 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění –
Část 2-2: Zvláštní norma pro kotle provedení B1

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.