ICS 27.060.30

ČSN

EN 12953-5

 

07 7853

Září 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Válcové kotle –
Část 5: Kontrola při výrobě, dokumentace a značení částí kotle namáhaných tlakem

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12953-5 (07 7853) z května 2003.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.