ICS 27.060.20

ČSN

EN 676

 

07 5802

Červenec 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Hořáky na plynná paliva s ventilátorem

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2023-01-31 se nahrazuje ČSN EN 676+A2 (07 5802) z dubna 2009,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.