ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 662.941.2

Schválena: 1.9.1989

HOŘÁKY NA KAPALNÁ PALIVA
Technické požadavky

ČSN 07 5853

JK 484

 

 

ČSN 07 5853 (eqv ST SEV 6150-87)

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Liquid fuel burners. Technical requirements

 

V této normě jsou zapracovány údaje z ST SEV 6150-87 Průmyslové hořáky na kapalná paliva. Všeobecné technické požadavky.

 

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily, se používá (v odvolávkách ve smluvních dokumentech) přímo norma RVHP.

 

Údaje souhlasné s ST SEV 6150-87 jsou označeny postranní čarou na levém okraji.

 

Tato norma platí pro konstrukci, výrobu, dodávání a skladování hořáků, určených ke spalování kapalných paliv (např. podle ČSN 65 6506 a ČSN 65 7991) ve směsi se vzduchem a k použití pro různé palivové spotřebiče (kotle, pece, sušárny apod.); platí rovněž pro části na kapalná paliva kombinovaných hořáků.

 

Tato norma neplatí pro hořáky:

a) určené pro parní kotle tepelných elektráren a pro lodní kotle,

b) určené k vytváření řízených atmosfér,

c) určené pro zapalování a stabilizaci spalování jiného druhu paliva (uhelného prášku, městských odpadků, průmyslových odpadů, paliva spalovaného ve fluidní vrstvě),

d) konstrukčně spojené s příslušným technologickým zařízením (spalovací turbiny, trubkové pece, hutnické pece apod.),

e) konstruované výhradně jako součást spotřebičů pro domácnost, provozy společného stravování, komunální služby apod. (odpařovací hořáky aj.),

f) vyrobené v unikátním provedení pro zvláštní účely použití.


Nahrazuje viz Dodatek

Účinnost od:
1.5.1990

24809-- Vynechaný text --