ČESKOSLOVENSKÁ ŠTÁTNA NORMA

MDT 621.18.389.6

Schválená: 6.10.1983

PARNÉ KOTLY
Typy a základné parametre

ČSN 07 0020
ST SEV 3034-81


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Steam boilers stable. Types. Basic parameters.

 

Touto normou sa zavádza

ST SEV 3034-81 Stabilné parné kotly. Typy. Základné parametre (pozri str. 3 až 11) ako čs štátna norma.

 

V zmluvne právnych vzťahoch pri hospodárskej a vedeckotechnickej spolupráci medzi štátmi, ktoré normu RVHP schválili (pozri str. 11) sa používa (v odvolávkach, citáciach a odkazoch) priamo norma RVHP.

 

Čs. norma je doplnená o čl. 01 a 02, platné len v ČSSR.

 

01. Pre parné kotly vyrábané v ČSSR sa menovité hodnoty parametrov rozširujú oproti norme ST SEV 3034-81 nasledovne:

 

1X1.gif

Nahrádza - pozri dodatok

Účinnosť od:
1.1.1985

24792-- Vynechaný text --