ICS 97.100.99

ČSN

EN 16647 

06 1315

Březen 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Krby na kapalná paliva – Dekorativní spotřebiče vytvářející plamen
s použitím paliva na bázi alkoholu nebo želatinového paliva – Použití
v domácnostech

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.