ICS 91.140.10; 91.140.30

ČSN

EN ISO 11855-4 

06 0407

Únor 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Navrhování prostředí budov – Návrh, dimenzování, instalace a regulace zabudovaných sálavých otopných a chladicích soustav –
Část 4: Navrhování a výpočet dynamiky vytápěcího a chladicího výkonu u tepelně aktivních systémů budov (TABS)

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15377-3 (06 0403) z dubna 2008.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.