ICS 75.160.10; 97.040.20

ČSN

EN 1860-1+A1

 

06 1207

Září 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Spotřebiče, pevná paliva a podpalovače pro rožně –
Část 1: Rožně na pevná paliva – Požadavky a zkušební metody

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1860-1 (06 1207) z července 2013.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

Upozornění

Tato norma přejímá evropskou normu EN 1860-1:2013+A1:2017 včetně opravy
EN 1860-1:2013+A1:2017/AC:2017-12.

 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.