ICS 01.040.25; 25.160.10

ČSN

EN ISO 17658 

05 3402

Prosinec 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Svařování – Vady při řezání kyslíkem, laserem a plasmou – Terminologie

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12584 (05 3402) z dubna 2001.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.