ICS 01.040.21; 21.060.01

ČSN

EN ISO 1891-2 

02 1003

Červen 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Spojovací součásti – Terminologie –
Část 2: Slovník a definice pro povlaky

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.