ICS 21.060.20

ČSN

EN ISO 10511 

02 1495

Září 2013 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Samojistné šestihranné matice nízké (s nekovovou vložkou)

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 10511 (02 1495) z ledna 1999.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.