ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 21.060.40                                                                                                                                   Duben 2004

Přesné nýty s nízkou půlkulovou
hlavou

 

ČSN 02 2304

 

Precision mushroom-head rivets

Rivets précis à tête plate ronde

Präzisions-Halbrundniete

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 02 2304 z 1955-06-03.

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Norma byla přepracovaná z hlediska současných požadavků na normalizované spojovací součásti a byly
doplněny odkazy na současně platné normy.

Vypracování normy

Zpracovatel: ŠKODA SLUŽBY a.s., IČO 26319390, Ladislav Pešička

Technická normalizační komise: TNK 9 Spojovací součásti

Zaměstnanec Českého normalizačního institutu: Ing. Jaroslav Skopal, CSc.

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje charakteristiky přesných nýtů s plochou kulovou hlavou se jmenovitými průměry d od 2 mm do 8 mm.-- Vynechaný text --